20.02.2018, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRNewsletterTelewizja WMODR

Budowanie partnerstwa w zakresie innowacyjnych rozwiązań  [2016-09-23]

„BUDOWANIE PARTNERSTWA W ZAKRESIE INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ DOTYCZĄCYCH EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII W PRODUKCJI ROLNICZEJ”

W dniach 12-15 września 2016 r. rolnicy, doradcy rolni, przedstawiciele instytucji naukowych oraz przedsiębiorcy
z województwa warmińsko-mazurskiego uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Republiki Federalnej Niemiec.
Udział w wyjeździe przyczynił się do podniesienia wiedzy wśród jego uczestników na temat Sieci na rzecz innowacji
w rolnictwie
i na obszarach wiejskich oraz nawiązywaniu kontaktów pomiędzy nimi, budowania dialogu między nauką
a praktyką jak również transferu wiedzy i dobrych praktyk w zakresie działań służących poszanowaniu środowiska
i klimatu, efektywności energetycznej oraz upowszechnianiu wdrażania innowacyjnych metod podnoszenia efektywności energetycznej gospodarstw rolnych.

W ramach wyjazdu odbyły się następujące spotkania i wizyty studyjne:

1. Centrum Badawcze „Konwersja Energii i Źródła Odnawialne” (KEZO) Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie

Dzięki uprzejmości Centrum Badawczego KEZO, które jest najnowocześniejszym w Polsce i jednym
z najnowocześniejszych
w Europie zespołem laboratoriów badawczych zajmujących się wykorzystaniem energii odnawialnej mieliśmy możliwość zwiedzenia infrastruktury naukowo – badawczej, w tym zintegrowanego laboratorium plus - energetycznego. Centrum stanowi zaplecze laboratoryjne pozwalające na realizację własnych projektów badawczych IMP PAN oraz projektów realizowanych wspólnie z innymi placówkami naukowymi PAN, wyższymi uczelniami jak również jednostkami badawczo - rozwojowymi blisko związanymi tematycznie i posiadającymi bogate doświadczenie w zakresie konwersji energii ze źródeł odnawialnych. Jak się dowiedzieliśmy Centrum prowadzi prace badawcze dotyczące m.in.: strategii rozwoju nowych źródeł energii, odnawialnych
i niekonwencjonalnych źródeł energii, biopaliw, ekologicznych skutków konwersji energii, a także wdrażania nowych technologii z obszaru nowych i odnawialnych źródeł energii oraz jej magazynowania. Infrastruktura naukowo - badawcza składa się z pięciu laboratoriów, wśród których znajduje się laboratorium technik słonecznych, mikrosiłowni kogeneracyjnej
i kotłów ekologicznych, laboratorium energetyki wiatrowej oraz inżynierii bezpieczeństwa dla energetyki. Prowadzone
w Centrum badania przyczyniają się do wdrażania projektów w zakresie rozproszonej produkcji energii jak również przyczyniających się do zmniejszenia emisji CO2 w celu spełniania wymagań stawianych Polsce przez UE.

2. Spotkanie z Izbą Rolniczą z Trampe

Podczas spotkania przybliżona została istota spółdzielczości rolniczej. W miejscowości Trampe w Breydlin spółdzielnia gospodaruje na powierzchni 1 420 ha UR a jej główną część działalności rolniczej stanowi chów 220 krów mamek
z paszy
z własnej produkcji. Oprócz tego uprawiany jest słonecznik, rzepak, proso, żyto, pszenżyto i pszenica oraz łąki i las. Jako dodatkowe źródło dochodu Spółdzielnia użytkuje instalację fotowoltaiczną o mocy 299 kW,
z wynikami pracy której zostaliśmy zapoznani.

3. Samowystarczalna energetycznie wieś Feldheim

Odwiedziliśmy brandenburską miejscowość Feldheim w Gminie Treuenbrietzen, w której w całości zrealizowano koncepcję odłączenia miejscowości od dostawców energii.  Przedstawiono nam funkcjonowanie systemu produkcji
i dystrybucji energii elektrycznej i ciepła na terenie Feldheim. Za sukcesem tego projektu stoi dobra współpraca partnerska między władzami miasta Treuenbrietzen i mieszkańcami Feldheim, a twórcami projektu. Indywidualne gospodarstwa w wiosce Feldheim zostały odłączone od sieci dystrybucji energii elektrycznej i ciepła i są aktualnie niezależnie zasilane w energię poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii. Zbudowane zostały nowoczesne elektrownie wiatrowe, biogazownia i parki fotowoltaiczne. Na przestrzeni 13 lat na polach wokół wsi lokalna firma Energiequelle, której udziałowcami są mieszkańcy gminy, zbudowała 43 turbiny o łącznej mocy 74,1 megawatów. Przy sprzyjających warunkach pogodowych farma wiatrowa jest w stanie zaopatrzyć w prąd 160 tys. miasto. Drugi filar energetycznej samowystarczalności wioski stanowi biogazownia rolnicza o mocy 500 KW, która wytwarza 4 mln kWh energii elektrycznej i 4,3 mln kWh ciepła rocznie, a poferment trafia na pola jako wysokiej jakości nawóz. Zbudowana na terenie dawnej radzieckiej bazy wojskowej farma fotowoltaiczna o mocy 2,25 MWp produkuje rocznie 2,7 GWh energii elektrycznej, co pokrywa zapotrzebowanie na prąd dla 600 gospodarstw domowych. Ostatnim źródłem zielonej energii dla wsi jest ciepłownia ogrzewana zrębkami drewna. Mix tych trzech rodzajów energii odnawialnej t. wiatru, biomasy i słońca dał Feldheim 100%-tową autonomiczność energetyczną. Feldheim wykorzystuje niecały 1% energii produkowanej przez miejscowe wiatraki i panele słoneczne. Resztę sprzedaje na rynek zewnętrzny. Mieszkańcy wsi płacą niższe rachunki za „ekologiczny” prąd, nie mają problemów z brakiem dostaw i jeszcze na tym zarabiają. Prezentacja stanowiła doskonałą okazję do dyskusji nt. aspektów technicznych, prawnych, ekonomicznych
i środowiskowych funkcjonowania wsi samowystarczalnej energetycznie.

4. Spotkanie z przedstawicielem Spółki Energetycznej w powiecie Barnim

Podczas wyjazdu odwiedziliśmy rolniczy powiat Barnim w Brandenburgii z powodzeniem realizujący nowatorską strategię energetyczną, której efektem końcowym ma być wdrożenie strategii „zero emisji” i uniezależnienie energetyczne regionu. Już w 2011 roku w samym powiecie zrealizowano cele klimatyczne wyznaczone dla całej Brandenburgii do 2020 r. W chwili obecnej niemalże całkowite zapotrzebowanie na energię elektryczną w powiecie, może zostać pokryte ze źródeł odnawialnych (94%), ponadto 21% produkcji ciepła w rejonie i 26% całkowitego końcowego zużycia energii (energia elektryczna, ciepło, paliwa) oparte jest na OZE. Wizytę rozpoczęliśmy od seminarium w centrum edukacji ekologicznej Wald-Solar-Heim w miejscowości Eberswalde, w trakcie którego Thomas Simon, prezes Spółki Energetycznej Barnim (niem. Barnimer Energiegesellschaft mbH) zaprezentował strategię zrównoważonego rozwoju powiatu. Lokalna strategia energetyczna opiera się na realizacji strategii zerowej emisji i koncentruje na czterech głównych polach działania: pozyskiwanie energii, oszczędności energii, efektywności energetycznej i wspieraniu innowacji. Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii jest jednym z jej priorytetów. Dowiedzieliśmy się, że do głównych projektów energetycznych realizowanych z powodzeniem w powiecie należą: spółdzielcze projekty energetyczne (w tym obywatelskie farmy wiatrowe), rozwój wsi bioenergetycznych czyli samowystarczalnych pod względem produkcji energii elektrycznej i ciepła wioskek oferujących mieszkańcom bezpieczeństwo i niezależność od importu energii oraz długoterminowe i stabilne ceny niezależnie od sytuacji na rynkach światowych, przekształcanie dawnych terenów przemysłowych w autonomiczne dzielnice energetyczne, tworzenie regionalnych elektrowni, utworzenie regionalnego rynku energii elektrycznej oraz utworzenie zdecentralizowanego systemu zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej. W drugiej części wizyty zwiedziliśmy budynki efektywne energetycznie (zero emisyjne) znajdujące się na terenie miasta.


5. Wizyta w ekologicznym gospodarstwie rolnym w miejscowości Brodowin

Podczas wyjazdu mieliśmy możliwość zwiedzenia Przedsiębiorstwa Rolniczego Eko Wieś Brodowin będące jednym
z największych gospodarstw ekologicznych w RFN. Z informacji przekazanych nam wynika, iż w obecnej postaci gospodarstwo rolne obejmuje obszar 1 200 ha i zatrudnia ok. 100 pracowników.  Zapoznaliśmy się z zasadami produkcji roślinnej i zwierzęcej, systemem przetwórstwa rolno-spożywczego oraz stosowanymi metodami dystrybucji produktów
z gospodarstwa. Produkcja zwierzęca obejmuje hodowlę zwierząt (600 sztuk bydła mlecznego, 300 kóz, drób) oraz produkcję roślinną (zboża, warzywa, rośliny paszowe). Ekologiczne mleko krowie i kozie przerabiane jest w należącej do gospodarstwa, nowoczesnej mleczarni, gdzie produkowane są certyfikowane produkty nabiałowe sprzedawane we własnych sklepach ekologicznych na terenie gospodarstwa lub dostarczane bezpośrednio do klientów. Interesującym elementem wizyty
w gospodarstwie było przybliżenie ambitnego celu jakim jest osiągnięcie całkowitej niezależności energetycznej. Pierwszym krokiem w tym kierunku była inwestycja w elektrownię słoneczną o powierzchni 2 tys. m² i mocy 246 kWp, która pokrywa całkowite potrzeby energetyczne gospodarstwa rolnego i co najmniej 6% potrzeb energetycznych całej wsi.

6. Farma fotowoltaiczna „Zielone słońce”

Na zakończenie wyjazdu odwiedziliśmy Gminę Kwilcz w województwie wielkopolskim gdzie znajduje się Farma Fotowoltaiczna o mocy 0,9 MW należąca do firmy Zielone Słońce Sp. z o.o. Farma zajmuje powierzchnię 1,395 hektara
i posadowiona jest na konstrukcji wsporczej dwupodporowej wbijanej w ziemię. Obecny na miejscu Prezes Spółki przybliżył nam procedury realizacji inwestycji oraz jej mocne i słabe punkty. Inwestycja sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

7. Centrum Wystawowo – Szkoleniowe w Sielinku

Ostatnim etapem wyjazdu była wizyta w Centrum Wystawowo – Szkoleniowym w Sielinku. Punktem głównym tej wizyty było Wielkopolskie Centrum Innowacji Ekoenergetycznych, w którego skład wchodzi kolekcja roślin energetycznych wraz z poletkiem demonstracyjnym, ścieżka edukacyjna pn. „Odnawialne źródła energii” oraz ścieżka edukacyjna pn. „Ochrona pszczół elementem zachowania bioróżnorodności”. Korzystając z obecności w Sielinku przybliżono nam pełną ofertę, na którą składają się: 3 ha powierzchni wystawienniczej (w tym 4 060 m2 pod dachem), obiekty z możliwością wystawiania zwierząt (w tym kryty ring i stadion do ekspozycji zwierząt z miejscami siedzącymi), stacja kontroli opryskiwaczy polowych i sadowniczych, pasieka pełniąca rolę szkoleniową i hodowlaną, Centrum Edukacyjne Integrowanej Ochrony Roślin oraz Muzeum Gospodarki Mięsnej – oddział Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (jedno z trzech funkcjonujących na świecie). Ponad to na powierzchni ok. 3 ha prezentowane są najnowsze odmiany roślin uprawnych, w tym te z listy odmian zalecanych.

Na temat roli i znaczenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w systemie gospodarczym, ochronie środowiska naturalnego oraz rozwoju obszarów wiejskich dyskutowaliśmy dużo. Zgodni byliśmy co do tego, iż rozwój energetyki odnawialnej może przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego i poprawy zaopatrzenia w energię regionów o słabo rozwiniętej infrastrukturze energetycznej takich jak nasze województwo oraz że postęp techniczny i mechanizacja rolnictwa sprawiają, iż gospodarstwa rolne i obszary wiejskie staja się potencjalnie największym odbiorcą energii ze źródeł odnawialnych. Miejmy nadzieję, że zdobyta wiedza zaszczepiła w uczestnikach idee utworzenia bioenergetycznej wsi na Warmii i Mazurach. Na dobry początek satysfakcją będzie powstanie rolniczej spółdzielni energetycznej.

FOTORELACJA

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2018 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.